Engaged couples: Wanted! (in South America) :)

Engaged couples: Wanted! (in South America) :)

(English only article)

As some of you might have noticed, we are not simply going to travel around South America, but we’ve rather decided for an unusual project – to document local weddings and traditions for free. We are now in a search for the couples themselves, trying different methods, but as we’re aware of the power of the people, we’d like to kindly ask you to join us in our efforts. 🙂

It’s really simple – if you know anybody, that is from South America, maybe someone who lived, studied or travelled there – or even have your friend/family that lives there – we would be very grateful if you can let them know about the project.

Even if they are not going to have wedding themselves, they might know about somebody else – in this modern age of facebook, this way we might be able to target hundreds potential couples. And we’d like to keep it as friendly and open as possible, so this way it would be just perfect.

Traditional wedding

Traditions are slowly dying, or at least some of them, and we’re slowly losing our precious cultural heritage. Our main goal is to capture these moments, share them with you and finally produce a beautiful book about the whole journey – this way, those moments won’t disappear.

We don’t expect some luxurious, huge weddings – it’s really about the people, traditions and willingness to share them. What we’d like very much is to document the traditions that are typical for the country or region.

 A special Slovak wedding tradition - čepčenie. A special Slovak wedding tradition – čepčenie.

So how could I help?

As mentioned earlier – please, let your friends and family that are in some way connected with South America know about our project. It’s very likely that someone will know somebody, that might be fitting our project (you might want to check our timetable then) – here’s a contact form, or just write directly to info@20weddings.com. This would really really help us more than any other form of support.

Just to remind you again, so the people are not scared off – we’re doing this for free, they don’t have to give any money or anything but their hospitality for a few days, so we can stay with them and capture all those moments. 🙂

Last thing – even if you don’t know anybody and want to help us, we’d be eternally grateful for sharing this post with your friends. It helps us more than anything else, sharing is caring (and better than 1000 likes) 🙂

Gracias! 🙂


A teraz po slovensky 🙂

Niektorí ste si už pravdepodobne všimli, že sme sa rozhodli pre nezvyčajný projekt, a teda okrem cestovania po Južnej Amerike budeme dokumentovať lokálne svadby a tradície zadarmo. Momentálne sami hľadáme páry rôznymi spôsobmi, ale keďže je nám dôverne známa sila ľudí a ich známostí, radi by sme vás požiadali o pomoc. 🙂

Je to veľmi jednoduché, ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto pochádza, žil, študoval, cestoval po Južnej Amerike, prípadne máte odtiaľ priamo svojich priateľov alebo rodinu, budeme veľmi vďační, keď im dáte vedieť o našom projekte.

Aj keď sa vaši priatelia nechystajú brať, môžu poznať niekoho, kto sa bude. V dnešnej dobe facebooku môžeme byť schopní osloviť stovky potenciálnych párov. Chceme to ponechať na čo najviac priateľskej a otvorenej úrovni, takže je to pre nás ideálny spôsob ako dať o tom ľuďom vedieť.

Aké svadby hľadáme?

Od tradícií sa postupne ustupuje a pomaličky tak prichádzame o vzácne kultúrne dedičstvo. Naším cieľom je tieto tradície zachytiť, zdieľať s vami a nakoniec vytvoriť knihu o celej našej ceste. Nielen, že to bude krásna spomienka, ale tradície takto zostanú zachované.

Neočakávame veľké luxusné svadby – je to o ľuďoch, tradíciách a ochote sa s nimi podeliť.
Chceli by sme dokumentovať tradície typické pre svoju oblasť alebo región.

Ako nám môžete pomôcť?

Ako sme spomínali na začiatku, prosím, zdieľajte náš projekt so svojími priateľmi alebo rodinou. Ak poznajú niekoho, kto bude mať svadbu v Južnej Amerike a zapadá do nášho časového plánu cesty, vyplňte náš formulár, alebo nám priamo napíšte na
info@20weddings.com. Takto nám naozaj pomôžete najviac.

Len malé pripomenutie na záver, robíme to zadarmo, neočakávame od nich žiadnu odmenu, iba ich pohostinnosť na niekoľko dní, aby sme s nimi mohli ostať a tak zachytili všetky krásne momenty.

Ďakujeme. 🙂

No Comments

Post A Comment